Általános Szerződési Feltételek és Elállási Tájékoztató

Fogyasztókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Elállási Tájékoztató

Amennyiben fogyasztóként ebből az üzletből rendel: oh feliz Ungarn

Céges ügyfelekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (B2B)

Amennyiben egy vállalkozás keretein belül ebből az üzletből rendel: oh feliz Ungarn

Fogyasztókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Elállási Tájékoztató

Frissítve: 2024.04.05.

Ha Ön a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán fogyasztóként ad le megrendeléseket a fogyasztóvédelmi törvény értelmében, úgy jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve az Elállási tájékoztatót is (a továbbiakban: ÁSZF) a rendelés időpontjában hatályos változatukban képezik a szerződés alapját. Amennyiben Ön a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán egy vállalkozás működésének keretén belül ad le megrendeléseket, úgy kizárólag az alsó szakaszban található, céges ügyfelekre vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek az alkalmazandóak.

Áttekintés:

 1. Szerződő fél
 2. Jelen ÁSZF érvényessége és elismerése
 3. Adatai helyessége és bizalmassága ügyfélfiókjában valamint vendégrendeléseknél
 4. Termékárak és szállítási költségek
 5. Előfizetések
 6. Fizetési és szállítási feltételek
 7. Ajánlat és szerződéskötés
 8. A szerződés szövegének elmentése
 9. Elállási tájékoztató
 10. Jótállás és garancia
 11. Felelősségi rendelkezések
 12. Adatvédelem
 13. Alkalmazandó jog
 14. Egyeztető szerv és online vitarendezés

A jelen ÁSZF-et időről időre aktualizálhatjuk, például a gyakorlatunkban bekövetkezett változások vagy egyéb működési, jogi vagy szabályozási okok miatt.

1) Szerződő fél

A(z) www.ohfeliz.hu a niceshops csoport webshopja. A niceshops csoport online üzletek kialakítására és logisztikai lebonyolítására specializálódott az e-kereskedelem területén különböző termékszegmensekben. Az Ön szerződő fele a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán leadott megrendelések esetén:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Ausztria

E-mail: magyar@ohfeliz.com
Tel.: (+43) 720 303050 5099

(a továbbiakban: mi).

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán a rendelésekhez, szerződéskötéshez, ügyfélszolgálathoz és egyéb információkhoz rendelkezésre álló nyelv a(z) magyar.

2) Jelen ÁSZF érvényessége és elismerése

Ön a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán történő minden megrendeléssel tudomásul veszi és elismeri jelen ÁSZF-et, valamint elfogadja annak kizárólagos érvényességét.

Az Ön és köztünk fennálló valamennyi üzleti kapcsolatra kizárólag jelen ÁSZF vonatkozik az Ön megrendelésének időpontjában érvényes változatában. A jelen ÁSZF-től való eltérések vagy esetleges ellentétes üzleti vagy vásárlási feltételek az Ön részéről nem válnak - még hallgatólagosan sem - a szerződés részévé.

Jelen ÁSZF-et csak annyiban módosíthatjuk egyoldalúan, amennyiben ez a későbbiekben felmerülő egyenértékűségi zavarok megszüntetéséhez vagy a megváltozott jogi vagy műszaki keretfeltételekhez való alkalmazkodáshoz szükséges. Egy ilyen utólagos módosítás nem okozhat semmilyen hátrányt az Ön számára.

3) Adatai helyessége és bizalmassága ügyfélfiókjában valamint vendégrendeléseknél

Ön felelős azért, hogy az Ön által megadott minden adat mindenkor teljes és pontos legyen.

Ön szabadon regisztrálhat a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán egy személyes ügyfélfiókkal, vagy ügyfélfiók nélkül is leadhat vendégrendeléseket.

Egy ügyfélfiókkal az adataiban bekövetkezett változásokat ott frissítheti. Ön felelős azért, hogy hozzáférési adatait bizalmasan kezelje, és megvédje azokat az illetéktelen személyek hozzáférésétől. Ha azt gyanítja, hogy jogosulatlan személyek visszaélnek az Ön hozzáférési vagy egyéb adataival, a csalási esetek megelőzése érdekében haladéktalanul értesítenie kell minket.

Fenntartjuk a jogot ügyfélfiókok bezárására. Ez különösen abban az esetben érvényes, ha Ön megsérti az alkalmazandó jogot, a szerződéses megállapodásokat vagy irányelveinket.

4) Termékárak és szállítási költségek

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán feltüntetett összes ár teljes ár, amely tartalmazza az összes adót, azonban nem tartalmazza a szállítási költségeket, az esetleges vámkezelési költségeket és importadókat az EU-n kívülre történő szállítás esetén (hacsak másképp nincs feltüntetve), valamint az esetleges összeszerelési vagy telepítési költségeket. Minden esetben a rendelés időpontjában megadott összegek érvényesek.

Egy bizonyos rendelési érték fölött a szállítási költség elhagyható. A szállítási költségek összegéről itt tájékozódhat részletesebben. Utánvétes fizetés esetén a futárszolgálat további díjat számít fel a szolgáltatásért (utánvételi díj). Ezt közvetlenül a futárszolgálat terheli Önre.

Mielőtt a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán leadja rendelését, a rendelés összesítésében még egyszer tájékoztatjuk Önt a rendelésével kapcsolatban felmerülő összes árról és szállítási költségről.

Az EU-n kívülre történő szállítás esetén további importvámok és -adók terhelhetik Önt, amelyeket közvetlenül az adott nemzeti vámhatóság számol fel Önnek a szállítmány megérkezésekor. Ezek a költségek Önt terhelik. Az alábbi országokba történő szállítás esetén a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán található végleges áraink már magukba foglalják az esetleges importvámokat és -adókat, ami azt jelenti, hogy Önt a kiszállításnál már nem terheli semmilyen további díj: Nagy-Britannia, Svájc, Liechtenstein.

Egyes esetekben technikai marketingintézkedéseket alkalmazhatunk a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán, hogy automatizált döntéshozatalon alapuló, személyre szabott árakat vagy kedvezményeket kínáljunk Önnek. Ebben az esetben minden egyes ajánlatnál tájékoztatjuk Önt az esetleges személyre szabásról.

5) Előfizetések

Bizonyos árucikkekre előfizetést kínálunk. Egy előfizetés megrendelésével Ön azzal bíz meg minket, hogy az előfizetett árut bizonyos időközönként elküldjük Önnek (előfizetéses szállítások). A megfelelő termék- és szállítási költségek minden előfizetéses szállítás alkalmával felszámolásra kerülnek az Ön által választott fizetési módnak megfelelően.

Minden előfizetésünk határozatlan időre szól, minimális időtartam nélkül, és bármelyik fél bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás a weboldal láblécében található "Előfizetési szerződés lemondása itt" funkcióval vagy a(z) magyar@ohfeliz.com e-mail címen tehető meg. Az előfizetéses szállítások, amelyeket már az elállási értesítésének beérkezése előtt megkezdtünk, és elküldtük Önnek a megfelelő szállítási visszaigazolást, felszámolásra kerülnek.

Árkiigazítás: A termék- valamint szállítási költségek a következő feltételek mellett csökkenhetnek vagy emelkedhetnek a jövőbeli előfizetéses szállítások esetében. Fenntartjuk a jogot az árkiigazításra, ha általunk nem befolyásolható külső körülmények miatt költségnövekedés vagy -csökkenés következik be. Ilyen körülmények közé tartoznak különösen a jogszabályi változások, a gyártók, beszállítók, futárcégek, külső szolgáltatók vagy alvállalkozók költségváltozásai, a gyártási és licencköltségek változásai, a számunkra szükséges hardver vagy szoftver költségeinek változásai, a béremelések, valamint a gazdasági infláció vagy defláció miatti általános és jelentős költségváltozások.
A termékek árát csak olyan mértékben változtatjuk meg, amilyen mértékben a saját költségeink az adott árura vonatkozóan növekednek vagy csökkennek. Az Ön előfizetett árucikkeinek függőben lévő árváltozásairól Önt időben, a következő előfizetés szállítása előtt e-mailben értesítjük. A függőben lévő árváltozás ellen ezen időszak lejártáig kifogást emelhet azáltal, hogy lemondja előfizetését. Ellenkező esetben a bejelentett árváltoztatásokat Ön által elfogadottnak tekintjük.

6) Fizetési és szállítási feltételek

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán leadott rendelések esetén a webshopban felsorolt fizetési lehetőségek fogadjuk el. A fizetés minden esetben az általunk megadott számlára történik. Követeléseink esedékessége az áru átvételével kezdődik. Amennyiben a követelések kifizetésére nem kerül sor tizennégy naptári napon belül, jogosultak vagyunk törvényes késedelmi kamatot érvényesíteni.

Minden általunk szállított áru a mi tulajdonunkban marad a díj teljes kifizetéséig.

A(z) www.ohfeliz.hu jelenleg a következő országokba szállít: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Németország, Dánia, Észtország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia.

A kiszállítás az Ön által megadott szállítási címre vagy csomagpontra történik. Jogosultak vagyunk a rendelést részszállításokban teljesíteni. Ebben az esetben az így keletkező szállítási többletköltségeket mi álljuk.

A becsült szállítási időt a megrendelés összefoglalójában tüntetjük fel, bár ez csak hozzávetőleges. Az esetleges szállítási korlátozásokról a rendelési folyamat megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán. Ha vis maior (pl. sztrájk, természeti katasztrófa) vagy más, általunk nem befolyásolható körülmények miatt nem tudjuk tartani a szállítási határidőket, erről a lehető leghamarabb tájékoztatjuk Önt. A szállítási határidő ezen események időtartamával hosszabbodik meg. Ha a szállítás olyan körülmények miatt válik lehetetlenné, amelyekért nem vagyunk felelősek, mindkét fél jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni. Erről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Az áru elvesztésének vagy megrongálódásának kockázata (csak) akkor száll át Önre, amikor Ön vagy az Ön által az áru átvételére felhatalmazott harmadik fél (aki nem a szállító) az árut birtokba vette.

Ha nyilvánvaló szállítási sérüléssel rendelkező árut kézbesítenek Önnek, kérjük, hogy haladéktalanul tegyen panaszt a kézbesítő szolgáltatónál, és lépjen kapcsolatba velünk. Ez a szállítási szolgáltatóval szembeni követeléseink alátámasztását illetve a biztosítótársasággal szembeni igényérvényesítést szolgálja. A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása nem befolyásolja az Ön mint fogyasztó törvényes jótállási igényeit.

Önkéntes alapon "ingyenes termékeket" mellékelhetünk megrendeléséhez. Az ingyenes termékekre nem áll fenn igény. Ha Ön felmondja a szerződést, ezeket is vissza kell küldenie.

7) Ajánlat és szerződéskötés

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán minden ajánlat kötelezettség nélküli.

Mielőtt véglegesen leadná rendelését a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán, a rendelés összesítőjében ellenőrizheti adatait, és szükség esetén javíthatja azokat. A „Elküldés és Fizetés” gombra kattintva Ön lezárja fizetésköteles rendelését, és ezzel kötelező érvényű ajánlatot tesz a velünk való szerződéskötésre. Az ajánlatához - az elállási jogára is figyelemmel - három munkanapig van kötve. Nem vagyunk kötelesek elfogadni ezt az ajánlatot.

Az Ön által megadott e-mail címre visszaigazoljuk az ajánlat beérkezését (beérkezés- vagy rendelés-visszaigazolás). Ez a visszaigazolás még nem jelenti azt, hogy ajánlatát elfogadtuk. Kérjük, ellenőrizze a rendelés adatainak helyességét.

Az sem minősül az Ön áltat tett ajánlat elfogadásának, ha olyan fizetési módot választott, amelyen keresztül Ön előre fizet, vagy amely azonnali levonást vagy számlaterhelést eredményez. Ennek oka, hogy szeretnénk ilyen fizetési lehetőségeket szolgáltatásként az Ön számára elérhetővé tenni, azonban előfordulhat, hogy ajánlatát nem tudjuk elfogadni, például szállítási problémák vagy az áruk hiányos elérhetősége miatt. Amennyiben nem fogadjuk el ajánlatát, haladéktalanul visszatérítjük az Ön által előre kifizetett összegeket.

Ajánlatát a vásárlás e-mailben történő visszaigazolásával (rendelés vagy feladás visszaigazolása) vagy a megrendelt áru elküldésével fogadhatjuk el. Ajánlatának elfogadásával az adásvételi szerződés létrejön.

8) A szerződés szövegének elmentése

A szerződés szövegét, azaz a szerződéskötésünk időpontjában érvényes ÁSZF-et, beleértve az elállási tájékoztatót és az Ön rendelési folyamatra vonatkozó információit, elmentjük. A rendelésére vonatkozó szerződés szövegét az Ön által megadott e-mail címre küldjük.

9) Fogyasztókra vonatkozó elállási tájékoztató

Fogyasztóként Önnek jogában áll 14 napon belül, indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől. A törvényes elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor Ön (vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a szállító) birtokba vette az árut. Ha Ön az árukat egy egységes rendelés keretében rendelte meg, és ezek az áruk külön-külön kerülnek kiszállításra, az elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor Ön (vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a szállító) az utolsó árut birtokba vette.

Ha új, nem használt árut vásárol a(z) www.ohfeliz.hu oldalon, akkor a törvényes jogán felül további 16 napos, meghosszabbított elállási jogot biztosítunk az Ön számára. Így minden új áru esetében összesen 30 nap áll rendelkezésére a szerződéstől való elállásra. Megjelölt, használt áruk vásárlása esetén a törvényes 14 napos elállási határidő érvényes. A megjelölt használt árukat, amelyekre 14 napos elállási határidő vonatkozik, egyértelműen "használtként" kínáljuk, és rendelése lezárása előtt még egyszer tájékoztatjuk ezekről a körülményekről és a vonatkozó elállási határidőről. Használt árucikknek csak olyan termék minősülhet, amely a múltban történő nem csak csekély mértékű használat miatt már nem új, a használat nyomait mutatja fel, és kedvezőbb vételáron kerül felkínálásra, mint a megfelelő új árucikkek.

Elállási jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban (például postai úton küldött levélben, telefonhívással vagy e-mailben) kell tájékoztatnia minket arról, hogy el kíván állni a szerződéstől.

Erre a célra használhatja az elállási formanyomtatványt, azonban ez nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítést a 30 napos elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog nem vonatkozik az alábbi szerződésekre:

 • Szolgáltatások, amennyiben teljes egészében végrehajtottuk a szolgáltatást. Azonban csak akkor, ha az Ön kifejezett kérésére (osztrák FAGG 10. §) az osztrák FAGG 11. §-a szerinti elállási időszak lejárta előtt megkezdtük a szerződés teljesítését, és Ön
  • a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt igazolta számunkra tudomásulvételét azt illetően, hogy a szerződés teljes körű teljesítésével elveszíti elállási jogát, vagy
  • Ön kifejezetten látogatást kért tőlünk a javítási munkák elvégzése érdekében
 • Olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre nincs befolyásunk, és amelyek az elállási határidőn belül következhetnek be
 • Olyan áruk, amelyek a fogyasztó által megadott jellemzők szerint készülnek, vagy amelyek egyértelműen személyes igényekre vannak szabva (például személyes üdvözlő vagy gratulációs kártyák)
 • Olyan áruk, amelyek romlandóak, vagy amelyek lejárati ideje hamar bekövetkezne (pl. gyorsan romló élelmiszerek)
 • Lezárva szállított áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, amennyiben a csomagolást a kiszállítást követően eltávolították (például higiéniai cikkek és ápolószerek)
 • Olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul keveredtek más árukkal
 • Szeszes italok, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de a szerződéskötést követő 30 napon belül nem kiszállíthatóak, és amelyek aktuális értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre nekünk nincs befolyásunk
 • Hang- vagy videófelvételek, illetve számítógépes szoftverek, amelyeket lezárt csomagolásban szállítanak, amennyiben a csomagolásuk a kiszállítás után el lett távolítva
 • Újságok, folyóiratok vagy magazinok, az ilyen kiadványok kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződések kivételével
 • Szolgáltatások az elszállásolás területén, lakáscélú, áruszállítási, gépjármű bérlési, étel- és italszállítási, valamint szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, amennyiben a szerződésteljesítésre az általunk meghatározott időponttal vagy időtartammal számol a szerződés szerint
 • A nem fizikai adathordozón kézbesítendő digitális tartalom rendelkezésre bocsátása (pl. letöltések, e-könyvek stb.) amennyiben megkezdtük a szerződés teljesítését az osztrák FAGG 11. §-a szerinti elállási idő lejárta előtt (azaz a digitális tartalmat előállítottuk). Az elállási jog azonban csak azokban az esetekben szűnik meg, melyekben a szerződés alapján Önt fizetési kötelezettség terheli, valamint melyekben Ön
  • kifejezetten hozzájárult a szerződés teljesítésének megkezdéséhez az elállási időszak lejárta előtt,
  • igazolta tudomásulvételét azt illetően, hogy a szerződés teljesítésének idő előtti megkezdése következtében elveszíti elállási jogát, és
  • rendelkezésére bocsátottunk egy másolatot vagy igazolást az osztrák FAGG 5. § (2) bekezdésének vagy 7. § (3) bekezdésének megfelelően.

* FAGG: Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - távértékesítés keretében kötött szerződésekről szóló osztrák törvény

Továbbá Önt nem illeti meg elállási jog olyan sürgős javítási vagy karbantartási munkálatról megkötött szerződés esetén, amelynél Ön kifejezetten felkért minket, hogy keressük fel ezen munkálatok elvégzése céljából. Az elállási jog azonban nem kizárt olyan egyéb szolgáltatások esetében, amelyeket Ön nem kért kifejezetten, vagy olyan szállított áruk esetében, amelyekre a karbantartás vagy javítás során nem feltétlenül van szükség pótalkatrészként.

Az elállás következményei

Ha Ön ténylegesen visszavonja ezt a szerződést, akkor a szerződés alapján teljesített összes kifizetést legkésőbb az elállásról szóló értesítés beérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek. Ez magában foglalja a kifizetett szállítási költségeket is, azonban csak az Ön rendeléséhez felkínált legalacsonyabb standard szállítási költség összegéig.
A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amelyet Ön az eredeti kifizetéshez használt. A visszatérítésért semmilyen körülmények között nem számolunk fel Önnek díjakat. A visszatérítést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az árut vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem szolgáltat bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az árut feladta a részünkre.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódott, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

Visszaküldési határidő: Az árut legkésőbb attól a naptól számított 30 napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, az általunk megadott visszaküldési címre kell visszaküldenie. A visszaküldési határidő akkor teljesül, ha az árut a 30 napos visszaküldési határidő lejárta előtt elküldi.

Visszaküldési költségek: Az elállásból eredő visszaküldés szállítási költségeit mi álljuk, ha Ön az általunk erre a célra biztosított visszaküldési címkét használja, az árut nem szállítmányozó által kell visszaküldeni, és a visszaküldés az alábbi országok egyikéből történik:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Németország, Dánia, Észtország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Görögország, Horvátország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia.
Ez az országkorlátozás közgazdasági, jogi és logisztikai okokból történik, diszkriminációs szándék nélkül.

A visszaküldéssel kapcsolatos részletes információkért kattintson ide: https://www.ohfeliz.hu/info/visszakueldes-segitseg

Az elállási tájékoztató vége

10) Jótállás és garancia

Jótállás: Eltérő rendelkezés hiányában a jótállásra vonatkozó általános törvényi előírások alkalmazandók minden új, nem használt árura (a használt árukat egyértelműen "használtként" kínáljuk). Az Ön által okozott hibákra vonatkozó jótállás kizárt. Ez különösen a nem rendeltetésszerű kezelés, helytelen üzemeltetés vagy jogosulatlan javítási kísérletek esetén áll fenn. A jótállás nem vonatkozik olyan esetre, ha az áru a rendeltetésszerű használatból adódóan az általában elvárható vagy természetes tartósságán vagy élettartamán belül használhatatlanná válik.

A megjelölt használt áruk esetében a jótállás 1 évre rövidíthető, amennyiben ezt az érvényes fogyasztóvédelmi jogszabályok megengedik. A lerövidített jótállással kínált, megjelölt használt árukat egyértelműen "használtként" kínáljuk, és Önt rendelése lezárása előtt még egyszer tájékoztatjuk ezekről a körülményekről és az érvényes jótállási időszakról. Használt árucikknek csak olyan termék minősülhet, amely a múltban történő és nem csak csekély mértékű használat miatt már nem új, a használat nyomait mutatja fel, valamint kedvezőbb vételáron kerül felkínálásra, mint a megfelelő új árucikkek.

Nem vállalunk jótállást arra, hogy a webáruházban közzétett fényképek megegyeznek a ténylegesen kiszállított áruval.

Garancia: Amennyiben az általunk kínált áruk gyártói önkéntes garanciát vállalnak, az ebből eredő minden igényt közvetlenül a gyártóval szemben kell érvényesítenie. A gyártói garanciák alapján semmilyen felelősséget nem vállalunk. Fogyasztóként joga van ahhoz, hogy ezt a garanciát írásban (pl. a szállítmány mellékleteként vagy a használati utasításban) vagy más, tartósan elérhető adathordozón (pl. e-mailben) kapja meg.

Az Ön velünk szembeni, törvényes jótállási jogait viszont nem korlátozza semmilyen gyártói garancia.

11) Felelősségi rendelkezések

Mi, valamint képviselőink nem vállalunk felelősséget a könnyű gondatlanságból eredő károkért, feltéve, hogy objektív igazoló okkal rendelkezünk, és a kár nem a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése miatt következett be.

Ez nem vonatkozik a személyi sérülésért való felelősségre és a termékfelelősségről szóló törvény szerinti igényekre. Itt a törvényi rendelkezések alkalmazandók.

A kártérítési igények abban az esetben, ha a szállítás olyan körülmények miatt válik lehetetlenné, amelyekért nem vagyunk felelősek, és a szerződéstől részben vagy egészben elállunk, ki vannak zárva, amennyiben bizonyítani tudjuk, hogy nem minket terhel a vétkesség.

12) Adatvédelem

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatóak.

13) Alkalmazandó jog

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán keresztül megkötött minden szerződés esetében az osztrák jog tekintendő elfogadottnak és alapul vettnek, kizárva az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét (CISG), valamint a nemzetközi magánjog vissza- és továbbutalását. Ez a jogválasztás azonban nem eredményezheti azt, hogy Önt megfosztják a tartózkodási állama kötelező rendelkezései által biztosított védelemtől (a Róma I. rendelet 6. cikk (2) bekezdése értelmében).

14) Egyeztető szerv és online vitarendezés

A fogyasztókkal szemben alternatív vitarendezési eljárásnak vetjük alá magunkat az alábbi alternatív vitarendezési szervnél: https://www.ombudsstelle.at

A fogyasztóknak lehetőségük van arra is, hogy az EU online vitarendezési platformjához forduljanak: https://ec.europa.eu/odr

Panaszát közvetlenül is benyújthatja nekünk a következő címen: magyar@ohfeliz.com


Céges ügyfelekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (B2B)

Frissítve: 2024.04.05.

Jelen céges ügyfelekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (B2B), a továbbiakban „ÁSZF-B2B“, kifejezetten kizárólag azon ügyfelekre érvényesek, akik a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán vállalkozási tevékenység keretében adnak le rendelést, valamint vállalkozóként egyéb adásvételi szerződést kötnek a niceshops GmbH céggel (ez akkor is érvényes, ha a szerződéskötéskor Ön nem hozza nyilvánosságra vállalkozói státuszát). Erre a célra képezi jelen ÁSZF-B2B a megrendelés időpontjában hatályos változatában a szerződési alapot. A fogyasztókra a felső szakaszban található Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

Áttekintés:

 1. Szerződő fél
 2. Jelen ÁSZF-B2B érvényessége és elismerése
 3. Adatai helyessége és bizalmassága
 4. Termékárak és szállítási költségek
 5. Előfizetések
 6. Fizetési és szállítási feltételek
 7. Ajánlat és szerződéskötés
 8. A szerződés szövegének elmentése
 9. Termékvisszaküldés
 10. Jótállás és garancia
 11. Felelősségi rendelkezések
 12. Adatvédelem
 13. Elválaszthatósági záradék, alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen ÁSZF-B2B-t időről időre aktualizálhatjuk, például a gyakorlatunkban bekövetkezett változások vagy egyéb működési, jogi vagy szabályozási okok miatt.

1) Szerződő fél

A(z) www.ohfeliz.hu a niceshops csoport egyik webshopja. A niceshops csoport online üzletek kialakítására és logisztikai lebonyolítására specializálódott az e-kereskedelem területén különböző termékszegmensekben. Az Ön szerződő fele:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Ausztria

Közösségi adószám: ATU63964918
Cégjegyzék: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

E-mail: magyar@ohfeliz.com
Tel.: (+43) 720 303050 5099

(a továbbiakban "mi").

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán a rendelésekhez, szerződéskötéshez, ügyfélszolgálathoz és egyéb információkhoz rendelkezésre álló nyelv a(z) magyar.

2) Jelen ÁSZF-B2B érvényessége és elismerése

Azzal, hogy Ön bármilyen adásvételi szerződést köt a niceshops GmbH céggel, elismeri jelen ÁSZF-B2B-t, és elfogadja annak kizárólagos érvényét.

Az Ön és köztünk fennálló valamennyi üzleti kapcsolatra kizárólag a jelen ÁSZF-B2B vonatkozik az Ön rendelésének időpontjában hatályos változatban. Jelen ÁSZF-B2B-től való eltérések vagy az esetleges szembenálló üzleti vagy vásárlási feltételek az Ön részéről nem válnak a szerződés részévé - még hallgatólagosan sem -, kivéve, ha írásban másként nem állapodtunk meg. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön a jelen ÁSZF-B2B-nek írásbeli megrendelésekben előzetesen ellentmond vagy azt elutasítja. Az esetleges árlistákra vonatkozó rendelkezéseink kiegészítőlegesen érvényesek.

Jelen ÁSZF-B2B-t egyoldalúan módosíthatjuk, amennyiben ez a későbbiekben felmerülő egyenértékűségi zavarok megszüntetéséhez vagy a megváltozott jogi vagy műszaki keretfeltételekhez való alkalmazkodáshoz szükséges.

3) Adatainak helyessége és bizalmassága

Ön felelős azért, hogy az Ön által megadott minden adat mindenkor teljes és pontos legyen.

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán történő rendeléseihez szükséges egy ügyfélfiók létrehozása és az Ön érvényes közösségi adószámának (UID) megadása a vállalkozói státuszának felülvizsgálatához. Amennyiben nem adja meg közösségi adószámát, akkor az Ön megrendelése adójogi szempontból fogyasztói tranzakciónak minősül.

Az adataiban bekövetkezett bármilyen változásról tájékoztatnia kell minket, vagy frissítheti azokat az ügyfélfiókjában. Ön felelős azért, hogy hozzáférési adatait bizalmasan kezelje, és megvédje azokat az illetéktelen személyek hozzáférésétől. Ha azt gyanítja, hogy jogosulatlan személyek visszaélnek az Ön hozzáférési vagy egyéb adataival, haladéktalanul értesítsen minket, hogy megelőzzük a csalási eseteket.

Fenntartjuk a jogot ügyfélfiókok bezárására. Ez különösen abban az esetben érvényes, ha Ön megsérti az alkalmazandó jogot, a szerződéses megállapodásokat vagy irányelveinket.

4) Termékárak és szállítási költségek

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán feltüntetett összes ár teljes ár, amely tartalmazza az összes adót, azonban nem tartalmazza a szállítási költségeket, valamint az esetleges összeszerelési vagy telepítési költségeket. Minden esetben a rendelés időpontjában megadott összegek érvényesek.

Egy bizonyos rendelési érték fölött a szállítási költség elhagyható. A szállítási költségek összegéről itt tájékozódhat részletesebben. Utánvétes fizetés esetén a futárszolgálat további díjat számít fel a szolgáltatásért (utánvételi díj). Ezt közvetlenül a futárszolgálat terheli Önre.

Mielőtt a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán leadja rendelését, a rendelés összesítésében még egyszer tájékoztatjuk Önt a rendelésével kapcsolatban felmerülő összes árról és szállítási költségről.

Az EU-n kívülre történő szállítás esetén további vámdíjak merülhetnek fel, amelyeket közvetlenül az adott vámhatóság számol fel Önnek. Az alábbi országokba történő szállítás esetén végső áraink jelenleg már magukba foglalják az esetleges vámdíjakat, ami azt jelenti, hogy a kiszállításnál már nem számítunk fel Önnek semmilyen díjat: Nagy-Britannia, Svájc, Liechtenstein.

Egyes esetekben technikai marketingintézkedéseket alkalmazhatunk a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán, hogy automatizált döntéshozatalon alapuló, személyre szabott árakat vagy kedvezményeket kínáljunk Önnek. Ebben az esetben minden egyes ajánlatnál tájékoztatjuk Önt az esetleges személyre szabásról.

5) Előfizetések

Bizonyos árucikkekre előfizetést kínálunk. Az előfizetés megrendelésével Ön azzal bíz meg minket, hogy az előfizetett árukat bizonyos időközönként kiszállítsuk Önnek (előfizetéses szállítás). A megfelelő termék- és szállítási költségeket minden előfizetéses szállításnál az Ön által választott fizetési módnak megfelelően számoljuk fel.

Minden előfizetésünk határozatlan időre szól, minimális időtartam nélkül, és bármelyik fél bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás a weboldal láblécében található "Előfizetési szerződés lemondása itt" funkcióval vagy a(z) magyar@ohfeliz.com e-mail címen tehető meg. Azokat az előfizetéses szállításokat, amelyeket a lemondás beérkezése előtt már megkezdtünk, és az erről szóló szállítási igazolást elküldtük Önnek, felszámítjuk.

Árkiigazítás: A termék- és szállítási költségek a jövőbeni előfizetéses szállítások esetében az alábbi feltételek mellett csökkenthetők vagy növelhetők. Fenntartjuk a jogot az árak kiigazítására, ha olyan költségnövekedések vagy -csökkenések érintenek bennünket, amelyek külső, rajtunk kívül álló körülmények miatt következnek be. Ilyen körülmények a jogszabályi változások, a gyártók, beszállítók, szállítási szolgáltatók, külső szolgáltatók vagy alvállalkozók költségeinek változásai, a gyártási és engedélyezési költségek változásai, a számunkra szükséges hardver vagy szoftver költségeinek változásai, a béremelések, valamint a gazdasági infláció vagy defláció miatti általános és jelentős költségváltozások. A termékárakban csak olyan mértékben történik változás, amilyen mértékben a saját költségeink az adott árukra vonatkozóan növekednek vagy csökkennek.

Az Ön által előfizetett termékek bekövetkező árváltozásairól időben, a következő előfizetéses szállítás előtt e-mailben értesítjük Önt. A bekövetkező árváltozásnak ellentmondhat ezen időszak végéig azáltal, hogy lemondja előfizetését. Ellenkező esetben a bejelentett árváltoztatásokat Ön által elfogadottnak tekintjük.

6) Fizetési és szállítási feltételek

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán leadott rendelések esetén a webshopban felsorolt fizetési módokat fogadjuk el. Minden rendelésnél fenntarthatunk bizonyos minimális rendelési értékeket. A fizetés minden esetben az általunk megadott számlára történik. Minden számlaösszeg a szerződésindoklással esedékes, hacsak másként nem rendelkezünk. Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk törvényes késedelmi kamatot érvényesíteni. A fizetési késedelem időtartamára a teljesítési kötelezettségünk szünetel.

A beszámítás joga kizárt. Minden általunk szállított áru a mi tulajdonunkban marad az összeg teljes kifizetéséig, beleértve az esetleges kapcsolódó járulékos követeléseket is. Az áruknak a teljes kifizetés előtti (további) átruházásához, elzálogosításához és hasonlókhoz előzetes hozzájárulásunk szükséges.

A(z) www.ohfeliz.hu jelenleg a következő országokba szállít: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Németország, Dánia, Észtország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Lettország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovénia, Szlovákia.

A kiszállítás az Ön által megadott szállítási címre vagy csomagpontra történik. Jogosultak vagyunk a rendelést részszállításokban teljesíteni. Ebben az esetben az így keletkező szállítási többletköltségeket mi álljuk.

A becsült szállítási idő tájékoztató jellegű. Az esetleges szállítási korlátozásokról a rendelési folyamat megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán. Ha vis maior (pl. sztrájk, természeti katasztrófa) vagy más, általunk nem befolyásolható körülmények miatt nem tudjuk tartani a szállítási határidőket, erről a lehető leghamarabb tájékoztatjuk Önt. A szállítási határidő ezen események időtartamával hosszabbodik meg. Ha a szállítás olyan körülmények miatt válik lehetetlenné, amelyekért nem vagyunk felelősek, mindkét fél jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni. Erről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt. Ha a várható szállítási határidőt három héttel túllépjük olyan körülmények miatt, amelyekért felelősek vagyunk, Ön megfelelő türelmi időt tűzhet ki számunkra. Ha ezen a későbbi határidőn belül nem szállítjuk ki az árut, Ön elállhat a szerződéstől.

Az áru elvesztésének vagy megrongálódásának kockázata akkor száll át Önre, amikor az árut átadjuk a szállítási szolgáltatónak. Ha nyilvánvaló szállítási sérüléssel rendelkező árut kézbesítenek Önnek, akkor erről a futárcégnél kell panaszt tenni.

Ha Ön nem veszi át az árut a megállapodásnak megfelelően (átvételi késedelem), akkor jogosultak vagyunk megkezdett naptári évenként a bruttó számlaösszeg 0,1%-ának megfelelő tárolási díj ellenében tárolni az árut, vagy az Ön költségére és kockázatára az árut bíróságilag letétbe helyezni.

7) Ajánlat és szerződéskötés

Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli.

Mielőtt véglegesen leadná rendelését a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán, a rendelés összesítőjében ellenőrizheti adatait, és szükség esetén javíthatja azokat. Az "Elküldés és Fizetés" gombra kattintva Ön lezárja fizetésköteles rendelését, és ezzel kötelező érvényű ajánlatot tesz a velünk való szerződéskötésre. Ajánlatának megérkezését az Ön által megadott e-mail címre visszaigazoljuk (átvételi vagy rendelési visszaigazolás). Ez a visszaigazolás nem jelenti az Ön ajánlatának elfogadását részünkről. Kérjük, ellenőrizze a rendelés adatainak helyességét.

Ajánlatához hét munkanapig van kötve. Nem vagyunk kötelesek elfogadni ajánlatát.

Az sem minősül az Ön áltat tett ajánlat elfogadásának, ha olyan fizetési lehetőséget választott a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán, amelyen keresztül Ön előre fizet, vagy amely azonnali levonást vagy számlaterhelést eredményez. Ennek oka, hogy szeretnénk ilyen fizetési lehetőségeket szolgáltatásként az Ön számára elérhetővé tenni, azonban előfordulhat, hogy ajánlatát nem tudjuk elfogadni, például szállítási akadályok vagy az áruk elérhetőségének hiánya miatt. Amennyiben nem fogadjuk el ajánlatát, haladéktalanul visszatérítjük az Ön által előre kifizetett összegeket.

Ajánlatát a vásárlás e-mailben történő visszaigazolásával (rendelés vagy feladás visszaigazolása) vagy a megrendelt áru elküldésével fogadhatjuk el. Ajánlatának elfogadásával az adásvételi szerződés létrejön.

8) A szerződés szövegének elmentése

A szerződés szövegét, azaz a szerződéskötésünk időpontjában érvényes ÁSZF-B2B-t, valamint a(z) www.ohfeliz.hu weboldalán történő rendelési folyamathoz megadott adatait elmentjük. A rendelésére érvényes szerződés szövegét az Ön által megadott e-mail címre küldjük.

9) Termékvisszaküldés

Nem áll fenn törvényi vagy szerződéses elállási jog.

A jótállás keretein kívül eső termékvisszaküldést csak előzetes írásbeli jóváhagyás után fogadjuk el.

A (részleges) visszatérítés a visszaküldött áru állapota alapján történik. Lejárt vagy romlott árut nem veszünk vissza, és nem is cserélünk ki.

10) Jótállás és garancia

Jótállás: A törvényi rendelkezések érvényesek az alábbi korlátozásokkal.

Az árut a kézbesítéstől számított 14 naptári napon belül meg kell vizsgálni a megállapítható hibák tekintetében, és adott esetben haladéktalanul reklamálni kell, ellenkező esetben az árut jóváhagyottnak kell tekinteni, és a törvényes igényeket már nem lehet érvényesíteni. A nem megállapítható, később felmerülő hibákra vonatkozó jótállási időtartam 1 év, és az ilyen hibákat a fellépésük után haladéktalanul jelezni kell. A mindezeknek megfelelő bizonyítási teher a kézbesítéstől számított 14 nap elteltével átszáll Önre.

Fenntartjuk a jogot, hogy szabadon válasszunk a törvényes jótállási jogorvoslatok közül, bár törekszünk arra, hogy megegyezésre jussunk Önnel. Az első javítási kísérletünk sikertelensége után Ön jogosult a szerződés felmondására.

Az Ön által okozott hibákra vonatkozó jótállás kizárt. Ez különösen a szakszerűtlen kezelés, hibás használat vagy nem jóváhagyott javítási kísérletek esetén áll fenn. Használt árukra, valamint másodosztályú termékre minden jótállás kizárt. A jótállás nem vonatkozik olyan esetre, ha az áru a rendeltetésszerű használatból adódóan az általában elvárható vagy természetes tartósságán vagy élettartamán belül használhatatlanná válik. Nem vállalunk jótállást arra, hogy a webáruházban közzétett fényképek megegyeznek a ténylegesen leszállított áruval. A gyártásból adódó eltérések a méretet, tartalmat, anyagot, súlyt vagy színtónust illetően az iparágban szokásos tolerancia keretein belül megengedettek.

Ha Ön az árut fogyasztóknak továbbértékesíti, és velük szemben ezáltal törvényes jótállást vállal, akkor az Ön velünk szembeni visszkereseti joga a fenti feltételektől függ.

Garancia: Amennyiben az általunk kínált áruk gyártói önkéntes garanciát vállalnak, az ebből eredő valamennyi igényt közvetlenül a gyártóval szemben kell érvényesíteni. A gyártói garanciák alapján semmilyen felelősséget nem vállalunk.

11) Felelősségi rendelkezések

Kizárólag olyan károkért vállalunk felelősséget, amelyeket mi vagy képviselőink szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okoztak Önnek. A súlyos gondatlanság fennállásának bizonyítási kötelessége Önt illeti meg.

Amennyiben jogilag megengedett, a kárpótlás a tipikusan előrelátható károkra korlátozódik. A következménykárok és az elmaradt haszon kárpótlása kizárt.

Ez nem vonatkozik a személyi sérülésért való felelősségre és a termékfelelősség-törvény szerinti igényekre. Itt a törvényi rendelkezések alkalmazandók.

12) Adatvédelem

Az adatvédelmi rendelkezéseket az Adatvédelmi nyilatkozatban találja.

13) Elválaszthatósági záradék, alkalmazandó jog és joghatóság

Ha a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok, vagy a szerződés megkötése után válnak érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná, a fennmaradó szerződés érvénye érintetlen marad, amennyiben ez jogilag megengedett.

A(z) www.ohfeliz.hu weboldalán keresztül megkötött minden szerződés, valamint a niceshops GmbH céggel kötött egyéb adásvételi szerződések esetében az osztrák jog tekintendő elfogadottnak és alapul vettnek, kizárva az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét (CISG) és a nemzetközi magánjog vissza- és továbbutalását. A teljesítés helye a niceshops GmbH székhelye. A kizárólagos joghatóság helye Graz, Ausztria.